מספר טלפון


2959871 - 02 יחיי עבד אלרחמן יונס אלג'יטאן
2959872 - 02 בהיה רשדי מחמד אבו שמסיה
2959879 - 02 נביל מחמד עבד אלרזאק צ'מרה