מספר טלפון


2959881 - 02 ח'ליל אבראהים ח'ליל נג'ם
2959882 - 02 ראפע מחמד עבד אלרחמן
2959887 - 02 את'צאלאת' ראם אללה