מספר טלפון


2959960 - 02 מרכז אבדאע אלמעלם
2959962 - 02 מראד מעאויה פטין טהבוב
2959963 - 02 אחמד מחמד פלאח ע'נאם
2959964 - 02 צלאח מניב אסעד בלקיס
2959965 - 02 שרכה פלסטין ללת'אמין
2959966 - 02 שרכה פלסטין ללת'אמין
2959967 - 02 שרכה פלסטין ללת'אמין