מספר טלפון


2986810 - 02 מחמד ג'בר עבדאלראזק לדאדוה
2986811 - 02 עבלה צבחי אחמד מעדי
2986812 - 02 באסם פח'רי עיסא טה
2986813 - 02 אלמג'לס אלת'שריעי אלפלסטיני
2986815 - 02 זיאד מחמד עמר
2986816 - 02 שרכה מיכרות'יך ללכמביות'ר
2986817 - 02 שרכה מיכרות'יך ללכמביות'ר