מספר טלפון


5005111 - 02 בית החלמה מעון צביה מרכז החלמה ליולדות
5005111 - 02 בית החלמה מעון צביה
5005222 - 02 התחנה המרכזית
5005444 - 02 המשרד הראשי
5005471 - 02 (פקס) מחוז המרכז
5005473 - 02 מחוז המרכז
5005555 - 02 אוריון שרותי תקשורת בינלאומיים בע"מ
5005656 - 02 קיסר (פקס) קאפיטול צלאח א דין
5005656 - 02 קיסר מלון
5005911 - 02 אי בי סי ניוז