מספר טלפון


5011000 - 02 עלה ירושלים
5011002 - 02 עלה ירושלים
5011200 - 02 סניף ירושלים
5011222 - 02 (פקס) סניף ירושלים
5011333 - 02 מדיקל סנטר רב שפע
5011333 - 02 רב שפע אסיא
5011345 - 02 (פקס) מדיקל סנטר רב שפע