מספר טלפון


5307242 - 02 מנהל בזק עסקי
5307306 - 02 אגף מכירות ושירות
5307314 - 02 הנהלת חטיבת
5307351 - 02 ארגון בטיחות פקס) כח) אדם להגשת מועמדות
5307352 - 02 כח אדם
5307361 - 02 בטיחות פקס) כח) אדם להגשת מועמדות
5307372 - 02 מחלקת תשלומים לספקים
5307377 - 02 אוש מחלקת תשלומים לספקים
5307385 - 02 אגף משאבים