מספר טלפון


5316201 - 02 הנהלת המרחב
5316811 - 02 בית חולים "עזרת נשים"
5316811 - 02 בריאות הנפש
5316811 - 02 הרצוג הכפר השבדי
5316811 - 02 עזרת נשים לחולי נפש
5316811 - 02 הרצוג בית חולים לעזרת נשים
5316811 - 02 עזרת נשים