מספר טלפון


5320000 - 02 נובוטל ירושלים
5320000 - 02 נובוטל ירושלים מלון
5320033 - 02 פקס) להזמנות) נובוטל ירושלים מלון
5320111 - 02 שדה התעופה
5320222 - 02 רמות אשכול
5320311 - 02 רמות אשכול
5320555 - 02 סניף רמת אשכול
5320707 - 02 הגבעה הצרפתית