מספר טלפון


5334050 - 02 בן יאיר חיה
5334051 - 02 לייבוביץ ישעיהו
5334052 - 02 שטיין עמוס
5334053 - 02 מאיר שרי ויעקב
5334054 - 02 דוזנוולד גריגורי
5334055 - 02 תורג'מן רחל ומסעוד
5334058 - 02 סלמה סאלח