מספר טלפון


5334120 - 02 סולימני ירון ואופי
5334121 - 02 קידר ירמי וגולדברג רחל
5334122 - 02 בר סימן טוב רונית ויעקב
5334123 - 02 אוהב ציון גבי וליאת
5334124 - 02 אבו גוש מוסטפא
5334125 - 02 קוסקס אילנה ושלמה
5334126 - 02 משה ויפה יהודה
5334127 - 02 ברינזה דוד