מספר טלפון


5334160 - 02 בינשטוק רנה ויורם
5334161 - 02 ישראלי דרור ומיכל
5334162 - 02 מרים ודוד ריצרדסון
5334164 - 02 יחיא משה ושמחה
5334165 - 02 לוי מלכה ולוי
5334166 - 02 איתן דוגה
5334167 - 02 קדוש אליס
5334168 - 02 הדר כרמלה וישראל
5334169 - 02 פולק אירה