מספר טלפון


5334260 - 02 מחסני התקופה בע"מ
5334261 - 02 רויטל ומאיר בן ברו'
5334263 - 02 זיסו מיה ושוקי
5334265 - 02 פינצובר אברהם
5334266 - 02 סורוצקין משה
5334268 - 02 דרויש משה
5334269 - 02 ענבים רמי ומיכל