מספר טלפון


5334280 - 02 למדן יעקב
5334282 - 02 סויסה יוסף
5334283 - 02 ברקן נמרוד
5334284 - 02 שלום ישראל
5334285 - 02 מרדכי מבוא גאוני
5334286 - 02 יצחק קליין
5334287 - 02 שמואל יאיר