מספר טלפון


5334403 - 02 חנות עודפים
5334406 - 02 פקס) עמירם) דוד משרד אדריכלות
5334407 - 02 עמירם דוד משרד אדריכלות