מספר טלפון


5334421 - 02 כהן חיים ובתיה
5334422 - 02 אלקוקין יגאל
5334424 - 02 זלמנוביץ לוני ופני
5334425 - 02 אבד לרחים גאבר מוחמד
5334426 - 02 גאבר מוחמד
5334427 - 02 אשר מיכה ויעל
5334429 - 02 בין ישו מכלוף