מספר טלפון


5334440 - 02 סולומון אהרון ויונה
5334441 - 02 הרשלר דן ואסנת
5334442 - 02 מור אהוד
5334443 - 02 טחורש ליאור
5334444 - 02 האדום מסעדה וארועים הבית
5334445 - 02 בן דוד יורם
5334446 - 02 עמירם דוד ועליזה
5334448 - 02 יוסף ששון
5334449 - 02 סופר אופיר בע"מ