מספר טלפון


5334450 - 02 פרוסמן מעין
5334451 - 02 כרמל משה ורונית
5334452 - 02 קסטל סטפני
5334453 - 02 חייט שמעון
5334455 - 02 אדרי יצחק
5334456 - 02 ארנוביץ לנרד ושירלי
5334457 - 02 שבתאי עוזי
5334458 - 02 שמע אמירה ועודד