מספר טלפון


5334520 - 02 אסיף דניאל ויהודית
5334521 - 02 משה וקנין
5334522 - 02 מרפאות הקופה בהתיישבות
5334523 - 02 גבר מחמוד אינטסהר
5334525 - 02 שעשוע ענת ואמנון
5334526 - 02 ליפשיץ יהודית ויהודה
5334527 - 02 השכל בטי ורפי
5334528 - 02 סלע משה לה פיאטו
5334529 - 02 גומבוש לאה ודוד