מספר טלפון


5334631 - 02 בן דוד שינה ומשה
5334633 - 02 אברהם שמשון
5334635 - 02 משולם רחלי ואבי
5334637 - 02 אביכל רג
5334638 - 02 פלד סטיבן
5334639 - 02 זידל ירון