מספר טלפון


5334671 - 02 סויסה יוסף
5334672 - 02 דרור ניסים וחני
5334674 - 02 גנסטיל לורנס
5334675 - 02 גבר עזאת
5334676 - 02 יוסי סניור
5334679 - 02 איברהים ערף רובחי