מספר טלפון


5334750 - 02 שוקרי כוכבה ורמי
5334752 - 02 דינה אסתרין
5334753 - 02 מרים סאיק
5334755 - 02 פלד חיים ונחמה
5334756 - 02 רוזנברג זאב
5334757 - 02 הלוי אבנר ולאה
5334758 - 02 אליסה הרב גורדון זאלק
5334759 - 02 זאלק אליסה וראובן