מספר טלפון


5334793 - 02 אפרימי אמיר
5334794 - 02 גיל שמעוני
5334796 - 02 טבעון דבורה וגיל
5334797 - 02 סלמה יעקב
5334799 - 02 פיליפ נוריק