מספר טלפון


5334950 - 02 נחמיאס בלה
5334951 - 02 ולודבסקי ישראל
5334953 - 02 ליברמן זינובי
5334954 - 02 פקס) זהבי) אבשלום
5334955 - 02 סלע שרונה ואלכסנדר
5334956 - 02 בורלא שוראקי אורית
5334958 - 02 סמדר ארז
5334959 - 02 רפאל נפתלי