מספר טלפון


5334960 - 02 בלאט דר יוסף
5334961 - 02 דרניצקי צבי ומיכל
5334962 - 02 בן הראש עקיבא וטלי
5334963 - 02 מסעדת אבו שוקרי
5334965 - 02 בוצר חיים ואביבה
5334966 - 02 קואמו ד"ר אגניו ואולה