מספר טלפון


5334980 - 02 שמעיה אבי ותקוה
5334981 - 02 אפשטיין ליאון ואביבה
5334983 - 02 רויזמן הניך ובזינה
5334985 - 02 סרלין נורית ומשה
5334988 - 02 משה ומיכל קרימן
5334989 - 02 גיל רחלי