מספר טלפון


5339335 - 02 (פקס) נוה אילן מושב שיתופי
5339339 - 02 בית הארחה
5339339 - 02 מרכזיה מלון
5339339 - 02 נוה אילן מרכז נופש
5339380 - 02 בריכת בריכת בריכת מלון
5339380 - 02 בריכה אמנות סטודיו
5339809 - 02 (פקס) חברת החדשות של ערוץ
5339900 - 02 חברת החדשות של ערוץ
5339900 - 02 חדשות חברת החדשות של ערוץ