מספר טלפון


5353001 - 02 בן חמו ישראל ואתי
5353002 - 02 אשכנזי יוחנן ושולה
5353003 - 02 בקאל טרזי ואילנה
5353004 - 02 חי ברוך ופנינה
5353005 - 02 שרף הגר
5353006 - 02 כהן שלמה וחנה
5353007 - 02 מוז מיכאל
5353008 - 02 עשתה תקוה ויצחק