מספר טלפון


5353120 - 02 משה יוסף ומרה
5353121 - 02 שקלאר רפאל וענת
5353122 - 02 אביטל ישראל ואורית
5353123 - 02 לוי שבתאי וקרול
5353124 - 02 פרג חפצי ואלון
5353125 - 02 פרניקוף דוד ורבקה
5353126 - 02 סרני לאה ומאיר
5353127 - 02 פרוור ברנדה ויעקב
5353128 - 02 בן יחזקאל מלכה ועידו
5353129 - 02 יחילביץ פרידיאוף