מספר טלפון


5353190 - 02 מלקינסון אביבה ומשה
5353191 - 02 פישר אהרון
5353192 - 02 ירון אילנה ומשה
5353193 - 02 גורגסקופאון אירנה וליביוס
5353194 - 02 קרצנר מרדכי
5353195 - 02 שבתאי יחיאל ודבורה
5353196 - 02 גוטקוביץ בוריס וילנה
5353197 - 02 נגריי מרדכי ויונה
5353198 - 02 שרת שלמה ויפה
5353199 - 02 פסניקוב ילנה