מספר טלפון


5353240 - 02 דבורה וטל אלישע
5353241 - 02 רבי רחל ודוד
5353242 - 02 וייס אריה וקרן
5353243 - 02 מזרחי יוסף ושושנה
5353244 - 02 בר גיל ברטה ויוסף
5353245 - 02 ירון שרה ומשה
5353246 - 02 אברהם שאול ודליה
5353247 - 02 דניאל רפאל ואסתר
5353248 - 02 יוסף ונעמי כלב
5353249 - 02 ליקר צבי וסנדרה