מספר טלפון


5353260 - 02 שטרית רוחמה
5353261 - 02 משעלי סמי
5353262 - 02 בונן יעקב ורותי
5353263 - 02 לקן רמון
5353264 - 02 שני אביבה
5353266 - 02 דייויס ישראל ומלכה
5353267 - 02 פרנקס קיט
5353269 - 02 שי אסתר