מספר טלפון


5353272 - 02 אודסר משה ושרה
5353273 - 02 בן חמו ישראל ואתי
5353274 - 02 לוי רינה ומיכאל
5353276 - 02 כליף עזרא ונסים
5353277 - 02 טאוס רחל
5353278 - 02 (פקס) אקסטל בע"מ
5353279 - 02 אדרי שרלי