מספר טלפון


5353301 - 02 ליאון אריה ולין
5353302 - 02 דורי יעקב ויעל
5353303 - 02 סמירה ניסים וגלית
5353304 - 02 שניאור יעקב ואתי
5353305 - 02 ברפי חביב ומזל
5353306 - 02 הרצל אברהמי
5353307 - 02 ששון יגאל
5353308 - 02 דהאן יורם ואסתר