מספר טלפון


5353330 - 02 כהן בת שבע
5353331 - 02 אלחדד רות
5353332 - 02 נאה שלמה וציפי
5353333 - 02 כל "בו "סלסיליה
5353334 - 02 קופר איתן ודליה
5353335 - 02 נאקי דיאנה ואפרים
5353336 - 02 גמליאל ישראל ועופרה
5353337 - 02 כלב אורי ואילה
5353338 - 02 כהן ברכה
5353339 - 02 זכריה ירמי וציונה