מספר טלפון


5353420 - 02 מזרחי אמנון ורונית
5353422 - 02 ראובן יוסף
5353423 - 02 בן שוחט ליטבק ומרים
5353424 - 02 תאודוריס בוגלה
5353425 - 02 צדוק שרה
5353426 - 02 שניאור יעל ואליהו
5353429 - 02 לוי מנחם וננה