מספר טלפון


5353440 - 02 סבטלנה דניס
5353441 - 02 בלעיש שמעון ויהודית
5353442 - 02 הרוש שמעון
5353443 - 02 בליטי מרים
5353444 - 02 דרמרקדו דוד
5353445 - 02 שיינברג שושנה
5353446 - 02 'פקס'
5353447 - 02 בקשי טובה ובני
5353448 - 02 מורדוף בנימין ועליזה
5353449 - 02 מורדוב אפרים ויהודית