מספר טלפון


5353450 - 02 לוינסון ויטלי
5353451 - 02 בר איתן ודבורה
5353453 - 02 סמחוב אביגיל ושלמה
5353454 - 02 סתוונית ממ
5353455 - 02 מלמד יעקב
5353456 - 02 טל לאה וחגי
5353457 - 02 וייספפר סמיון
5353458 - 02 חביב אבנר ובת שבע