מספר טלפון


5353510 - 02 (פקס) כפר אדומים ישוב
5353511 - 02 בן עמרם חוה וציון
5353513 - 02 סעדו דני ובת שבע
5353514 - 02 מלמד יעקב
5353515 - 02 אלעזר בזזי ואדיסה
5353516 - 02 ששון שאול
5353519 - 02 גריסריו רוני וויויאן