מספר טלפון


5353532 - 02 חסון דוד
5353533 - 02 ראובן רוקי ויפה
5353534 - 02 דואניס מרים
5353535 - 02 סרור יובל ומיכל
5353536 - 02 בן חמו אבי ופרידה
5353537 - 02 בן סימון מישל
5353538 - 02 קבלי משה וגילה
5353539 - 02 לוי אסף ושרון