מספר טלפון


5353570 - 02 לאופר שרגא
5353571 - 02 גז יואב וחנה
5353573 - 02 ראובני מאיר ומלכה
5353574 - 02 יירמלייב אלנה
5353576 - 02 קוקוטוב יורי
5353577 - 02 מרציאנו בנידה
5353578 - 02 יואבי יואב ומירה
5353579 - 02 אמסלם אורה ושמעון