מספר טלפון


5353620 - 02 משה יגאל
5353621 - 02 גודרד ד"ר מיכאל ויהודית
5353622 - 02 פלהיימר יוסף ורחל
5353623 - 02 גאלדור חוה ואוהד
5353624 - 02 ויזר סיגמונד ושירלי
5353625 - 02 אברהם מזרחי
5353626 - 02 חליקה איילה
5353627 - 02 ג'ונס מירון