מספר טלפון


5353690 - 02 אליהו שלמה ונחמה
5353691 - 02 אפרים כרמלה ויעקב
5353692 - 02 קלוש משה וסופיה
5353693 - 02 קונין אינה
5353694 - 02 בנהיון אלן וזיוה
5353695 - 02 עובדיה משה וצילה
5353696 - 02 גלנטי יצחק
5353698 - 02 הלל יצחק
5353699 - 02 אספרנסה מרדכי