מספר טלפון


5353741 - 02 סורדו משה
5353742 - 02 אדל שמחה ודליה
5353743 - 02 עמיר מאשה ושמואל
5353744 - 02 קנר דינה
5353745 - 02 שניצר ברכה ונחום
5353746 - 02 וולף שמעון וחוה
5353747 - 02 שנר נאום
5353748 - 02 דוד קרוניש
5353749 - 02 טליסניק מרינה ופרנקלסון לאוניד