מספר טלפון


5353850 - 02 בן דוד אמנון וגניס
5353852 - 02 רוזנברג אירנה
5353853 - 02 שושנה בקר
5353854 - 02 כהן דוד וסולוקה
5353855 - 02 אברהם ישי
5353856 - 02 שושנה ברנסון
5353857 - 02 ברזילי יצחק
5353858 - 02 עזרא רפאל
5353859 - 02 יחזקאל לוי