מספר טלפון


5353861 - 02 דוד לוי
5353862 - 02 בניטקס מישור אדומים בע"מ
5353863 - 02 פדידה דיקלה
5353864 - 02 אמסילי רפאל
5353865 - 02 מנדל עוגן ונורית
5353867 - 02 רצבי אברהם ונחמה
5353868 - 02 שרון אלרן ודינה
5353869 - 02 גרינברגר בן ציון וחיה