מספר טלפון


5353890 - 02 בלדסיר קרן וחיים
5353891 - 02 הרמתי שרה
5353892 - 02 איטח אבי ועליזה
5353893 - 02 צדוק יצחק
5353894 - 02 פיאמנטה שמואל ואריאלה
5353896 - 02 עמר שמעון
5353897 - 02 ביטון חיים
5353898 - 02 שוורץ נילי ומשה