מספר טלפון


5353970 - 02 יוסף עזרא
5353971 - 02 וינגרטן צבי ורינה
5353972 - 02 רוזנטל ישעיהו ואהובה
5353973 - 02 ברנד רות
5353974 - 02 מרים ודוד לוי
5353975 - 02 אלקובי מאיר
5353976 - 02 יורם לוי
5353977 - 02 אייגנר דר ג'ון מרפאה
5353978 - 02 ירושלמי אלי ודלית
5353979 - 02 פיינר שמואל ורבקה