מספר טלפון


5361030 - 02 פואה רחל ועדי
5361031 - 02 יעבוביץ לב
5361032 - 02 סעד שמואל וסוניה
5361033 - 02 למברגר מרדכי ושרה
5361034 - 02 צור ברוריה ומוטי
5361036 - 02 הירש תמרה
5361037 - 02 סולימן אהוד ויהודית
5361038 - 02 צרפתי יגאל
5361039 - 02 הררי אברהם