מספר טלפון


5361301 - 02 גלזר אלומה ודן
5361302 - 02 שפר מרים ודן
5361303 - 02 פרידמן עירית ונחום
5361304 - 02 ארציאלי לאה
5361305 - 02 סויסה שמעון
5361306 - 02 מרגוליס חיים ורבקה
5361308 - 02 זיידנברג יורה